Bestuur

Dhr C. Hoebe (voorzitter)
Dhr R. de Vries (penningmeester)
Dhr. Salam Alnomani
Mw J. van Dijk
Dhr B. van Els
Mw J. Goede
Dhr H. Mertens
Mw F. Haddaoui
Ayse Uymaz
Dhr A. Youssef