Uitgangspunten

Bij alle activiteiten en het gebruik van ruimtes hanteren wij de onderstaande uitgangspunten:

  • Alle ruimtes staan open voor gezamenlijk gebruik of medegebruik.
  • Het gebouw is goed toegankelijk voor iedereen.
  • Iedereen die zich aan de huisregels houdt is welkom. We tolereren geen agressie van bezoekers. De vrijwilligers zijn gezamenlijk verantwoordelijk en trekken gezamenlijk op om te zorgen voor een goede gang van zaken.
  • De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Er is geen ruimte voor uitsluiting op basis van geloof of overtuiging, of bijvoorbeeld voor mensen met een psychische stoornis.
  • Gelijksoortige activiteiten worden zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd.
  • Activiteiten van het eigen programma, buurtactiviteiten en activiteiten van matschappelijke organisaties hebben altijd voorrang. Derden kunnen de ruimten tegen een vergoeding voor de facilitaire kosten gebruiken, zolang dit gaat om openbare activiteiten die passen bij de Hudsonhof als buurtcentrum voor bewonersactiviteiten.
  • De programmacommissie organiseert alle activiteiten en beoordeeld of activiteiten van externen passen binnen de Hudsonhof.