Sichting Vrienden van de Hudsonhof

Doel
Het doel van de Stichting Vrienden van de Hudsonhof is het verlenen van ondersteuning bij de aanschaf, het onderhoud en de vervanging van de aankleding en inventaris van de Hudsonhof.

Er zijn in het verleden aanvragen gehonoreerd zoals een nieuwe televisie voor de Turkse gebruikersgroep, inrichting van de salon met diverse materialen, internetaansluiting, wasmachines, bestek etc.

Bestuur
De stichting ondersteunt de aanvragen financieel en probeert dit zoveel mogelijk te doen in samenwerking met andere fondsen. Er zijn drie bestuursleden in de stichting die de aanvragen beoordelen. Het bestuur komt daarnaast jaarlijks bijeen om de jaarrekening op te maken.

Gegevens
RSIN-nummer Stichting Vrienden van de Hudsonhof: 814589121.
KvK-nummer: 34229395
Email: vriendenhudsonhof@gmail.com

Alle giften zijn altijd welkom op bankrekeningnummer  NL78 INGB 0000808275 ten name van Stichting Vrienden van de Hudsonhof.

Bestuursverslagen
Verslag 30 januari 2024
Verslag 24 januari 2023
Verslag 29 april 2021  
Verslag 27 januari 2020
Verslag 16 januari 2019

Financiële verslagen 
Financieel overzicht 2023
Financieel overzicht 2022
Financieel overzicht 2020
Financieel overzicht 2019