Sichting Vrienden van de Hudsonhof

Het doel van de stichting is het verlenen van ondersteuning bij de aanschaf, het onderhoud en de vervanging van de aankleding en inventaris van het ontmoetingscentrum.

De stichting ondersteunt de aanvragen financieel en probeert dit zoveel mogelijk te doen in samenwerking met fondsen.

Er zijn  drie leden in de stichting die de aanvragen beoordelen, daarnaast komen zij jaarlijks bij elkaar om de jaarrekening op te maken.

Er zijn in het verleden aanvragen gehonoreerd zoals een nieuwe televisie voor de Turkse gebruikersgroep, inrichting van de salon met diverse materialen, internet aansluiting, wasmachines, bestek etc.

Alle giften zijn altijd welkom op rekeningnummer  NL78 INGB 0000808275