Jaarverslag 2017 on line

Al bijna 20 jaar samenleven in de buurt 

De Hudsonhof zet zich in De Baarsjes en omstreken al bijna twintig jaar in voor ouderen en mensen met een beperking. Sinds enkele jaren zijn we ook een erkende WMO-basisvoorziening. De ouderen en andere bezoekers die ons weten te vinden, maken De Hudsonhof tot wat het is: een organisatie voor de buurt en vooral ook ván de buurt. Want de vrijwilligers van De Hudsonhof maken zelf de programma’s, runnen zelf de dagelijkse praktijk en zijn zelf dagelijks gastheer en gastvrouw. Samen zijn ze al bijna twee decennia lang een belangrijk onderdeel van het cement dat de buurt samenbindt.

Het afgelopen jaar was vruchtbaar, maar ook bewogen en verdrietig. Mevrouw Wams overleed. Met haar verloor De Hudsonhof een van de vrijwilligers van het eerste uur. Zij was jarenlang een belangrijke stimulator binnen De Hudsonhof én boegbeeld in de buurt. Door ziekte viel ook Jill Ford uit, lid van het dagelijks bestuur en een van onze meest actieve en inspirerende vrijwilligers. Tegelijkertijd met het gemis stellen we met trots vast dat de rest van het vrijwilligersteam het wegvallen van Jill en mevrouw Wams heeft kunnen opvangen. Die veerkracht kenmerkt de buurt en kenmerkt ook De Hudsonhof.

Lees verder

Geplaatst in Bestuursstukken | 1.124 reacties

Jubileum

Op zaterdag 23  juni 2018 viert de Hudsonhof haar 20-jarig bestaan. Het belooft een heel gezellig feest te worden. Zet deze datum maar vast in uw agenda.

BewarenBewaren

Geplaatst in Uncategorized | 771 reacties

Portretten van oudere migranten in Europa

Onlangs bestond het ENIEC tien jaar. ENIEC is een Europese vereniging voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn voor of met oudere migranten. Leden zijn stuk voor stuk betrokken mensen die zich inzetten voor oudere migranten, die het thema op de agenda proberen te krijgen en te houden, die oudere migranten een stem willen geven. Ook bestuurslid Harry Mertens is lid van ENIEC en woont jaarlijks de internationale conferenties bij.

Ter gelegenheid van het jubileum is een boekje verschenen, getiteld ‘From home to home’. Hierin vertellen migrantenouderen uit verschillende landen hun eigen verhaal. Zij gaan in op het verleden en heden, en geven hun blik op de toekomst, op ouder worden. Ook Nancy Babel, werkzaam bij het Albeda College in Rotterdam en als vrijwilliger actief voor diverse dagopvangprojecten, is geïnterviewd.

Nancy Babel, foto: Claudia Kamergorodski
uit From home to home

Met het boekje willen de leden van ENIEC respect tonen aan de mensen die een nieuw leven hebben opgebouwd in een ander land en zichtbaar maken op welke wijze oudere migranten bijdragen aan de samenleving. ‘From home to home’ is (in het engels!) geschreven door Yvonne Witter, Ineke de Kam, Wendela Gronthoud en Saloua Berdai.
Het boekje met portretten is hier te downloaden.

Geplaatst in Uncategorized | 2.671 reacties

Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Coos Hoebe

De Hudsonhof is een WMO-basisvoorziening voor ouderen en mensen met een beperking in De Baarsjes en omstreken. Maar veel meer nog dan dat, zijn wij een organisatie ván die mensen en ván die buurt. Een substantieel deel van de ouderen en anderen die de Hudsonhof bezoeken, is actief betrokken. Ze maken zelf de programma’s, runnen zelf de dagelijkse praktijk en zijn zelf gastheer en gastvrouw. Samen zorgen ze voor een bloeiend multicultureel en inclusief activiteitencentrum middenin de wijk.

In 2017 organiseerden onze vrijwilligers opnieuw meer dan duizend activiteiten die ruim vijftienduizend bezoekers telden, naast de mensen die afkwamen op de algemene openstelling, zeven dagen per week. Met onze activiteiten zorgen we voor ontmoetingen die anders niet zouden plaatsvinden. We zorgen er voor dat kwetsbare bewoners van de buurt een steuntje in de rug krijgen. We geven voorlichting en cursussen op een breed vlak van terreinen. We zorgen door middel van bewegingslessen en preventie dat de gezondheid van onze bezoekers ondersteund wordt. En we activeren en stimuleren iedereen in de Hudsonhof om actief bij te dragen aan ons centrum of elders in de buurt. Het aantal buurtbewoners dat de Hudsonhof weet te vinden, blijft groeien. Ook in 2016 konden we talloze nieuwe bezoekers en nieuwe doelgroepen aan ons binden.  Lees verder

Geplaatst in Bestuursstukken | 4.393 reacties

Nieuwe bestuursleden

img_0214De vertegenwoordigers van de Turkse groep, dhr. Ali Cankaya en dhr. Mehmet Ali Gürtek, hebben zich beide teruggetrokken.

Er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Het zijn mw. Ayse Uymaz (vertegenwoordiger Turkse groep) en de heer Salam Alnomani (vertegenwoordiger Irakese groep).

 

Geplaatst in Uncategorized | 1.123 reacties

Hudsonhof stelt vrijwilligersbeleid vast

De Hudsonhof werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers en hecht daarom grote waard aan een goed vrijwilligersbeleid. In oktober 2016 stelde het bestuur dit beleid vast.

Geplaatst in Bestuursstukken | 1.891 reacties

Bestuurswisseling algemeen bestuur

De aftredende bestuursleden worden door voorzitter Coos Hoebe met bloemen en een cadeau bedankt voor hun inzet. De heer Günay is zes jaar bestuurslid geweest. De voorzitter heeft hem leren kennen als een wijs man die vooral op de achtergrond zijn werk deed. De heer Kocay moet zich vanwege zijn gezondheid vervroegd terugtrekken. Ondanks zijn beperking en slechte gezondheid heeft hij zich in zijn bestuursperiode volledig ingezet.

De als bestuurslid voorgedragen heren Mehmet Ali Gürtek en Ali Cankaya worden met algemene stemmen als nieuwe bestuursleden gekozen.

Geplaatst in Bestuursstukken, Nieuwtjes | 1.179 reacties

Workshop kunst in de Hudsonhof

IMG_0746 IMG_0747
Deelnemers maken hun eigen Van Gogh, Picasso of Monet tijdens een workshop over de genoemde schilders.

Geplaatst in Activiteiten | 2.275 reacties

Jaarverslag 2015 on line

De Hudsonhof heeft haarjaarverslag over 2015 uitgebracht. U kunt het verslag, evenals jaarverslagen voorgaande jaren, hier on line lezen.  Als voorproefje vast een fragment uit het voorwoord van Coos Hoebe voorzitter bestuur.

Coos Hoebe

Coos Hoebe

“Het bestuur van De Hudsonhof is trots op de resultaten die in 2015 zijn neergezet. We zijn trots op de niet te stuiten inzet van onze vrijwilligers. En we zijn trots op de waardering die onze gebruikers en bezoekers uitspreken. Waar we ook trots op zijn, is dat De Hudsonhof aantoont dat het anders kan. In een klimaat waar welzijnswerk en buurtwerk het financieel moeilijk hebben, in een klimaat waar zorg en preventieve zorg onder druk staan, laat De Hudsonhof zien dat initiatieven uit de buurt, door de buurt en voor de buurt bestaansrecht hebben. We leven in een klimaat waar tolerantie steeds minder vanzelfsprekend is. Waarin bevolkingsgroepen langs elkaar heen lijken te leven. Waarin verschillende culturen elkaar soms niet meer lijken te verstaan. Waarin arm en rijk in gescheiden werelden leven. Een klimaat waarin stemverheffing het maar al te vaak dreigt te winnen van wederzijds begrip en aandacht voor elkaar. Wij zijn er trots op dat De Hudsonhof laat zien hoe het anders kan, anders moet”.

Geplaatst in Bestuursstukken | 2.862 reacties

Bewegen voor ouderen

Bewegen voor ouderen iedere donderdag van 10.15 tot 11.15 uur normaal in ruimte 1 van de Hudsonhof, wegens het mooie weer was het deze keer in het Rembrandtpark.

IMG_0728

Geplaatst in Activiteiten | 873 reacties